جهت مشاوره قضائی؛

از طریق شماره ۱۲۹ در تهران

و ۰۹۶۹۹ در قم و سایر شهرستان‌ها

می‌توانید از مشاوره مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه بهره‌مند شوید.