مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در کلیه حوزه‌های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می نماید.

در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور و با توجه به راه اندازی خدمات جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به برگزاری فراخوان از بین واجدین شرایط به صورت محدود در حوزه‌های قضایی مراکز استان‌های کشور می‌نماید.

مهلت ثبت نام از مورخه ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ لغایت ۱۰/۰۶/۱۳۹۶ به مدت ۳۱ روز می‌باشد. ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.

پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸ امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید