عنوان

توضیحات

اثبات زوجیت طبق بند ۱۷۰ بخشنامه‌های ثبتی و ماده ۳۲ قانون ثبت و ماده ۲۹ قانون خانواده
ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است.
ثبت واقعه ازدواج اگر مرد متقاضی ثبت باشد پذیرفته می‌شود.
تغییر نام و تغییر سن در ثبت احوال ثبت می‌شود.
حجر در صلاحیت دادسرا است.
ممانعت خروج فرزند از کشور
صدور اجازه خروج از کشور
درخواست نصب ناظر

(استصوابی و انتخابی)

در صلاحیت دادسرا است.
تنفیذ طلاق
اثبات ابراء دین
استرداد طفل
تحویل فرزند
تعیین امین اموال غائب مفقودالاثر در صلاحیت دادسرا است.
درخواست سرپرستی طفل در صلاحیت بهزیستی است.
الزام به ثبت تقسیم نامه
ابطال قبض آب و برق در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
اثبات رجوع از بذل مهریه

 

One thought on “خواسته‌های غیر قابل ثبت در دفاتر قضایی قم

دیدگاهتان را بنویسید