با توجه به اینکه تا تاریخ ۱-۳-۱۳۹۹ خدمات ذیل در دفاتر قضایی قم ارائه شده اند، جهت طرح دعاوی می بایست بدون مراجعه به محاکم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.

خدماتی که در دفاتر قم ارائه می شود:

۱- ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده و شکواییه

۲- دادخواست اعسار از محکوم به موضوع دادنامه صادره از دادگاه کیفری

۳-  دادخواست بدوی شورای حل اختلاف

۴- دادخواست های بدوی دیوان عدالت اداری

۵-  دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود ثالث ، جلب ثالث

۶.  دعاوی اعتراضی:
– تجدیدنظر از آراء کیفری و حقوقی و خانواده و آرای شورای حل اختلاف
– واخواهی حقوقی و کیفری و شورای حل اختلاف
– فرجام خواهی
– اعاده دادرسی مدنی
– اعتراض ثالث

-اعتراض به قرار دادسرا

۷- ثبت اظهارنامه (اخطار قانونی)

۸- پیگیری ابلاغ الکترونیکی

۹-پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه و یا اظهارنامه – پیگیری زمان تشکیل دادگاه – پیگیری اظهارنامه و ارائه گواهی ابلاغ

۱۰ – تمدید پروانه وکلا

۱۱-  ثبت لایحه

۱۲- ثبت درخواست گواهی وضعیت سوء پیشینه کیفری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید