طبق دستورالعمل دادگاه حقوقی استان قم، کلیه دادخواست‌های مربوط به اموال غیرمنقول باید از طریق مراجع ذیصلاح مورد استعلام قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید