عناوین خواسته های قابل طرح

عناوین خواسته های قابل طرح

عناوین قابل طرح دعوی و مدارک لازم جهت ثبت دادخواست
مشاهده عناوین

خدمات الکترونیک قضایی

ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تاکید مدیران عالی است.
امروزه آمادگی الکترونیک مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را امکان پذیر نموده است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعوا می بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.

دفاتر خدمات قضایی قم

در حال حاضر ۱۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر مقدس قم، مشغول خدمت رسانی هستند.

خدمات ثبت دادخواست بدوی دادگاه های حقوقی و خانواده، شکواییه، شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی و واخواهی از آرای محاکم حقوقی و کیفری۲ و خانواده و شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا، اعتراض ثالث،ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل، اعاده دادرسی مدنی، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، اظهارنامه، ثبت نام در سامانه ثنا از جمله خدماتی است که تاکنون در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه شده است.

(بیشتر…)

ابطال تمبر مالیاتی وکلا

ابطال تمبر مالیاتی وکلا در دفاتر خدمات قضایی قم (فعلا ابطال تمبر مالیاتی توسط دفات.....

ارائه معرفی‌نامه جهت استعلام‌های مربوطه

ارائه  معرفی‌نامه  جهت  استعلام‌ های  مربوطه ....     جهت ثبت دعاوی غیرمنقول نظیر.....

پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی

امکـان پیگیـری دادخـواست، شکـواییه، لایحـه و یا اظهـارنامه بصـورت حضـوری یا غیرحضـوری.....

ارائه دادخواست و اظهارنامه

ثبت الکترونیک دادخواست و اظهارنامه : در حال حاضر طرح دعوی الکترونیک در 207 خواسته ...

دانلود فرم ها و مستندات

استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی، استشهادیه محکوم به و مهریه، استشهادیه معافیت از هزینه دادرسی دادگاه خانواده، فرم صورت اموال مدعی اعسار و ...

آخرین اخبار

۱۸
آبا

خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات قضایی قم

با توجه به اینکه تا تاریخ 1-3-1399 خدمات ذیل در دفاتر قضایی قم ارائه شده اند، جهت طرح دعاوی می بایست بدون مراجعه به محاکم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود. خدماتی که......
۰۷
مهر

نقل مکان دفتر خدمات الکترونیک قضایی ۶ قم

دفتر خدمات الکترونیک قضایی ۶ قم، در تاریخ 7 مهرماه 1397 از پردیسان به خیابان هفت تیر تغییر مکان یافت. آدرس : قم – خیابان هفت تیر - بین کوچه 57/1 و 59 (روبروی کوچه 80) تلفن : 36624315........
مدیر سایت 0 اخبار دفتر 6