دفاتر خدمات قضایی

ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تاکید مدیران عالی است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده،شکواییه، تجدیدنظر، واخواهی، دعاوی در صلاحیت شوراهای حل ختلاف  و همچنین ارسال اظهارنامه(اخطار قانونی) می بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود. برای مشاهده آدرس دفاتر خدمات قضایی می توانید از یکی از دو لینک زیر استفاده نمایید:...

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

آدرس دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور برای مشاهده آدرس دفاتر خدمات قضایی می توانید از یکی از دو لینک زیر استفاده نمایید: 1.مشاهده آدرس دفاتر خدمات قضایی از طریق سایت adliran.ir 2. مشاهده ادرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق سایت کانون دفاتر خدمات قضایی...