توسعه کاری دفاتر خدمات قضایی

بیش از ۲سال از راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی با هدف توسعه کم‌کردن رفت‌وآمدها به محاکم در کشور می‌گذرد.  تهران نخستين شهري بود كه به‌صورت پايلوت ميزبان طرح جديد شد و حالا با گذشت 2سال از راه‌اندازي اين دفاتر، مراكز استان‌ها نيز به مرور تجهيز مي‌شوند تا در آينده‌اي نه چندان دور همه كشور تحت پوشش يكپارچه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي قرار بگيرد. اكنون تعداد زيادي از دعاوي از طريق اين دفاتر به ثبت رسيده و مطرح مي‌شوند و چنانچه خواهان براي طرح دعوي در مرحله نخست ...