خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات قضایی قم

خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات قضایی قم
با توجه به اینکه تا تاریخ 15-8-1397 خدمات ذیل در دفاتر قضایی قم ارائه شده اند، جهت طرح دعاوی می بایست بدون مراجعه به محاکم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود. خدماتی که در دفاتر قم ارائه می شود: 1- ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده 2- دادخواست اعسار از محکوم به موضوع دادنامه صادره از دادگاه کیفری 3-  دادخواست بدوی شورای حل اختلاف 4- دادخواست های بدوی دیوان عدالت اداری 5-  دعاوی طاری اعم از تقابل، ...

توسعه کاری دفاتر خدمات قضایی

بیش از ۲سال از راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی با هدف توسعه کم‌کردن رفت‌وآمدها به محاکم در کشور می‌گذرد.  تهران نخستين شهري بود كه به‌صورت پايلوت ميزبان طرح جديد شد و حالا با گذشت 2سال از راه‌اندازي اين دفاتر، مراكز استان‌ها نيز به مرور تجهيز مي‌شوند تا در آينده‌اي نه چندان دور همه كشور تحت پوشش يكپارچه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي قرار بگيرد. اكنون تعداد زيادي از دعاوي از طريق اين دفاتر به ثبت رسيده و مطرح مي‌شوند و چنانچه خواهان براي طرح دعوي در مرحله نخست ...