دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همدان

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان همدان (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفتر دادگستري همدان همدان - دادگستري همدان 93330001 همدان - ابتداي بلوار شهيد مدني - پلاك 263 - طبقه همكف - تلفن 32522181 94330002 همدان- خيابان بوعلي- ابتداي كوچه شهيد لعلي- پلاك 18 -طبقه همكف تلفن: 38261013 فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی همدان در تاریخ 30 فروردین 1395 به روزرسانی شده است. شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مر...