مروری بر ابلاغ الکترونیکی قضایی در ایران

همه روزه تعداد کثیری اوراق قضایی وارد دایره ابلاغ می شود. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات اقتضا می کند با استفاده از بستر و زیرساخت های فراهم شده ، امر ابلاغ اوراق قضایی را سرعت بخشید. ابلاغ الکترونیک قضایی طرحی بوده است که سال ها در کشورهای دیگر انجام می شده است و در ایران نخستین بار در سال 1385 در استان فارس انجام شد اما طرح صرفا در همان استان ماند و موفقیت آن از سطح استان فارس فراتر نرفت و فراگیر نشد در سال 1392 به موجب ماده ۱۷۵قانون آیین دادرسی کیفری...