دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایلام

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان ایلام (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی ایلام دفتر دادگستري ايلام ايلام - دادگستري ايلام فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی ایلام در تاریخ 30 فروردین 1395 به روزرسانی شده است. شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو روش ذیل اقدام نمایند: ۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این روش شهروندان مح...