دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ساری – استان مازندران

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران - ساری (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی ساری دفتر دادگستري ساري مازندران - ساري - دادگستري ساري 94327001 مازندران - ساري - خيابان فرهنگ - كوچه بهار - فرهنگ 4 - مجتمع - طبقه اول - پلاك 5 - تلفن 33305087 94327002 مازندران - ساري - ميدان امام حسين (شهرداري سابق) - خيابان مازيار - كوچه مازيار 1 - طبقه اول - واحد6 - تلفن:33300625-33300626 فهرست آدرس د...