دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کردستان – سنندج

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کردستان - سنندج (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی سنندج دفتر دادگستري سنندج كردستان - سنندج - دادگستري سنندج 93320001 كردستان - سنندج - ميدان آزادي - كوچه بيمه ايران - پلاك 22 - مجتمع تجاري آزادي - طبقه چهارم - واحد 8 - تلفن 33289162 93320002 كردستان - سنندج- نرسيده به ميدان سيد قطب- خيابان سيد قطب- طبقه اول- واحد 1- تلفن 33287345 فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی سن...