دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قزوین

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین (به روز رسانی در 1 تیرماه 1397) دفاتر خدمات قضایی قزوین دفتر دادگستري قزوين قزوين - دادگستري قزوين 95318003 قزوين-خيابان نوروزیان-نبش خیابان 40 - نرسیده به بانک ملت -پلاک 231- تلفن33687723 93318001 قزوين - خيابان شهيد بابايي - كوچه 5 شكوفه - پلاك 2 - تلفن33690947  - به همراه داشتن کارت ملی برای ثبت دادخواست الزامی است -  به همراه داشتن اصل مدارک و منضمات دادخواس...