مشاوره و راه اندازی دفتر خدمات قضایی

با توجه به اینکه در این دفتر خدمات قضایی یکبار تجهیزات مربوطه خریداری و راه اندازی شده و به لحاظ هزینه ها به صرفه ترین و باکیفیت ترین تجهیزات شناسایی شده و اشکالات فنی برخی برندها و مدل های تجهیزات نظیر دستگاه نوبت دهی و اسکنر و پرینتر و ... بصورت عملی ارزیابی شده، همچنین فرآیند و روش های مختلف کاری در دفتر تست شده است، و با توجه به تماس های مکرر از سراسر کشور، این دفتر خدمات الکترونیک قضایی با همکاری و معرفی شرکت ایده سازان نوگرا به کلیه کسانی که قصد راه ...

تمدید زمان فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۹۵ + ۳۱۳ حوزه جدید

تمدید زمان فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۹۵ + ۳۱۳ حوزه جدید
مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه شماره پنج، ۳۱۳ حوزه قضائی را به عنوان ظرفیت جدید در فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵ اعلام کرد. مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه پیش از این و طی اطلاعیه شماره ۳ فراخوان ۱۳۹۵ فهرست ۲۸۲ حوزه قضائی را به عنوان محل های مجاز برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از طریق فراخوان ۱۳۹۵ اعلام کرده بود. در اطلاعیه شماره ۵ مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه همچنین تاکید شده است که با توجه به تمد...