دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خوزستان – اهواز

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خوزستان - اهواز (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی اهواز دفتر دادگستري اهواز خوزستان - اهواز - دادگستري اهواز 93313001 خوزستان - اهواز - ميدان كمپلو - خيابان 10 - مجتمع هاله - پلاك 10 - طبقه سوم - تلفن 33786983 93313002 خوزستان - اهواز - منطقه سپيدار - بلوار فني حرفه اي - سه راه باهنر - طبقه اول - تلفن 32284681 93313003 خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران - بين...