رئیس قوه قضاییه “آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری” را صادر کرد

ایت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن "آیین‌نامه میانجی گری در امور کیفری" را صادر کرد. متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است: آیین‌نامه ‏میانجی‏‌گری در امور کیفری در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" به شرح مواد آتی است. فصل اول تعاریف و اصطلاحات ماده 1 در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در ...