دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرمان

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کرمان (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی کرمان دفتر دادگستري كرمان كرمان - دادگستري كرمان 93321001 كرمان - خيابان استاد مطهري شرقي - مقابل بيمارستان راضيه فيروز - تلفن 32221310 93321002 كرمان - خيابان استقلال - كوچه شماره 2 - فرعي اول سمت چپ - جنب شرقي 3 - پلاك 43 - طبقه فوقاني دفترخانه شماره 2 - تلفن 32447296 93321003 كرمان - خيابان امام - نرسيده به ميدان ق...