دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قزوین

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان قزوین (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی قزوین دفتر دادگستري قزوين قزوين - دادگستري قزوين 93318001 قزوين - خيابان شهيد بابايي - كوچه 5 شكوفه - پلاك 2 - تلفن 33690947 فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی قزوین در تاریخ 30 فروردین 1395 به روزرسانی شده است. شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو روش ذیل اقدام نم...