دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اردبیل

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اردبیل (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی اردبیل دفتر دادگستري اردبيل اردبيل - دادگستري اردبيل 94304001 اردبيل - ابتداي شهرك اداري كارشناسان - روبروي اداره تعاون - تلفن 33749600 94304002 اردبيل - خيابان امام خميني - روبروي بانك ملي مركزي - مجتمع مرواريد سبلان - طبقه سوم - تلفن: 33255138 فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی اردبیل در تاریخ 30 فروردین 1395 به روزرسان...