دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سمنان

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان سمنان (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی سمنان دفتر دادگستري سمنان سمنان - دادگستري سمنان 93315001 سمنان - باغ فردوس - مجتمع پارميس - طبقه اول - واحد 13 - تلقن 33363334 فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی سمنان در تاریخ 30 فروردین 1395 به روزرسانی شده است. شهروندان عزیز می توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی و به دو روش ذیل اقدام...