دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرمانشاه

آدرس و شماره تلفن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کرمانشاه (به روز رسانی در 30 فرودین 1395) دفاتر خدمات قضایی کرمانشاه دفتر دادگستري كرمانشاه كرمانشاه - دادگستري كرمانشاه 94322001 كرمانشاه - خيابان ارشاد شرقي - پلاك 75 - تلفن: 38214467 94322002 كرمانشاه - خيابان بنت الهدي - ميدان فرمانداري - خيابان 30 متري فرمانداري - پلاك 23 - طبقه همكف - تلفن:8237776 - 8232728 فهرست آدرس دفاتر خدمات قضایی کرمانشاه در تاریخ 30 فروردین 13...