ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تاکید مدیران عالی است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدیدنظر، واخواهی، و در آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری  و همچنین ارسال اظهارنامه(اخطار قانونی) می بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.(تا ۳۰فروردین ماه ۱۳۹۵،  ۱۷۶ دفتر خدمات قضایی در مراکز استان های کشور راه اندازی شده است) بنابراین به صورت خلاصه و تیتروار وظایف دفاتر خدمات قضایی به شرح ذیل است:

۱- ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده

۲- ثبت شکایت کیفری (تا سال ۹۵ صرفا شکایات چک کیفری در شهر تهران ثبت می شود)

۳- ثبت پرونده های شورای حل اختلاف (در آینده نزدیک)

۴- ثبت اعاده دادرسی، فرجام خواهی و پرونده های مرتبط با دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل(در آینده نزدیک)

۵- ثبت واخواهی و تجدیدنظر پرونده هایی که قابلیت ثبت در دفاتر را دارند(موارد مذکور فوق)

۶- ثبت لایحه

۷- ثبت اظهارنامه (اخطار قانونی)

۸- پیگیری ابلاغ الکترونیکی

۹-پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه و یا اظهارنامه – پیگیری زمان تشکیل دادگاه – پیگیری اظهارنامه و ارائه گواهی ابلاغ

 

3 thoughts on “وظایف دفاتر خدمات قضایی

دیدگاه بسته شده اند.