ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تاکید مدیران عالی است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدیدنظر، واخواهی، و در آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری  و همچنین ارسال اظهارنامه(اخطار قانونی) می بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.(تا ۳۰فروردین ماه ۱۳۹۵،  ۱۷۶ دفتر خدمات قضایی در مراکز استان های کشور راه اندازی شده است) بنابراین به صورت خلاصه و تیتروار وظایف دفاتر خدمات قضایی به شرح ذیل است:

۱- ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده

۲- ثبت شکوائیه (تا آبان ماه ۹۷ در برخی از شهرها توسط دفاتر ثبت می گردد)

۳- ثبت دادخواست بدوی شورای حل اختلاف

۴- ثبت اعاده دادرسی، فرجام خواهی و پرونده های مرتبط با دیوان عالی کشور،

۵- ثبت دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

۵- ثبت واخواهی و تجدیدنظر دادخواست های دادگاه خانواده، حقوقی و خانواده

۶- ثبت لایحه (در آینده نزدیک)

۷- ثبت اظهارنامه (اخطار قانونی)

۸- پیگیری ابلاغ الکترونیکی

۹-پیگیری آخرین وضعیت دادخواست، شکواییه، لایحه و یا اظهارنامه – پیگیری زمان تشکیل دادگاه – پیگیری اظهارنامه و ارائه گواهی ابلاغ

 

3 thoughts on “وظایف دفاتر خدمات قضایی

دیدگاهتان را بنویسید