دفتر خدمات الکترونیک قضایی ۶ قم، در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷ از پردیسان به خیابان هفت تیر(حاج زینل) تغییر مکان یافت.

آدرس : قم – خیابان هفت تیر – بین کوچه ۵۷/۱ و ۵۹ (روبروی کوچه ۸۲)

تلفن : ۳۶۶۲۴۳۱۵

دیدگاهتان را بنویسید