ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طبق دستورالعمل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور ۸صبح الی ۴ بعدازظهر می باشد.

لازم به ذکر است برخی دفاتر خدمات قضایی با توجه به حجم کاری، مابین ساعات ۸ الی ۲ خدمت رسانی می کنند و این زمان تا ساعت ۴ و با نظر مدیر دفتر قابل تمدید است.

ساعت کار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
۴.۲۵ (۸۵%) ۸ votes

برچسب‌ها, ,

پاسخ دهید