اولین خواسته اعتراضی با عنوان تجدید نظر خواهی از تاریخ ۱۴/۰۶/۹۴ در شهر تهران راه‌اندازی شد و در آینده در مراکز استان‌ها نیز راه اندازی می‌گردد

دیدگاهتان را بنویسید