به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این کنگره بین‌المللی با هدف تبادل دانش روز و مهارت‌های کنترل درد با مراکز و متخصصان علمی معتبر، ایجاد فضایی برای همکاری هر چه بیشتر مراکز علمی و محققان و پزشکان ایران زمین با مراکز و متخصصان در سراسر جهان برگزار خواهد شد. در این رویداد علمی مباحث تخصصی در حوزه طب درد و تسکینی در سرطان ارائه می‌شود.

محک به دنبال برگزاری سه کنگره ملی در حوزه طب درد نخستین کنگره بین‌المللی مدیریت درد در سرطان را با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان ایران ، مؤسسه آلا، انیستیتو کوری فرانسه، انجمن رژیونال آنستزی و انجمن بررسی و مطالعه درد ایران برنامه‌ریزی کرده است.

از تمامی پزشکان عمومی، گروه‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و همچنین گروه‌های پرستاری، پیراپزشکی، داروسازی و روانشناسی بالینی دعوت می‌شود با حضور در این کنگره ما را در هر چه پر بارتر برگزار شدن این رویداد علمی یاری کنند.

۴۷۳۰۴