ارائه  معرفی‌نامه  جهت  استعلام‌ های  مربوطه ….

  •     جهت ثبت دعاوی غیرمنقول نظیر الزام به تنظیم سند ملک و … نیاز به استعلام از اداره ثبت می باشد. دفاتر خدمات قضایی، قبل از طرح دعوی استعلام های اموال غیرمنقول از مراجع مربوطه را انجام می دهند.
  • جهت ثبت دعاوی مربوط به خودرو حتما می بایست از طریق استعلام، صاحب سند خودرو مشخص شود.
  • در سایر دعاوی، با توجه نیاز، استعلام از مراجع مربوطه انجام می شود.
ارائه معرفی‌نامه جهت استعلام‌های مربوطه
۲.۵۶ (۵۱.۲۵%) ۱۶ votes


پاسخ دهید