ابطال تمبر مالیاتی وکلا در دفاتر خدمات قضایی قم

(فعلا ابطال تمبر مالیاتی توسط دفاتر قضایی در قم متوقف شده است)

– تمدید پروانه وکلا در دفاتر قضایی انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید